MÁTE ZDRAVOTNÝ PROBLÉM ???

 

POTREBUJETE RADU, NÁVOD, POMOC PRI JEHO RIEŠENÍ ???

MUDr.Dana Vavricová

autorka prvého online klubu s medicínskym zameraním...

lekárka, s viac ako 20 ročnou praxou vám pomôže pri porozumieť svojmu telu...

Pracujem ako lekárka viac ako 20 rokov. Mám kompletné vzdelanie v odbore vnútorné lekárstvo, čo je ten najširší odbor medicíny, venujúci sa všetkým vnútorným chorobám, nie do podrobností, ale vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Mojou najvačšou profesionálnou skúsenosťou je uvedomenie, že najdôležitejšie je rozprávať s pacientom... Je  jedno, či je to  vážne chorý človek alebo mladý človek s ľahkým zakolísaním zdravia... Každý má strach, pretože ho zradilo jeho telo. Má strach, lebo svojmu telu nerozumie a nevie, čo sa s ním deje. 

Mojím cieľom je pomôcť vám porozumieť svojmu telu a nájsť radu, návod na riešenie vášho zdravotného problému

Riešite dlhodobé zdravotné problémy a máte pocit, že ste len štatistom vo svojom tele ? 

CHCETE KONEČNE POROZUMIEŤ SVOJMU TELU ?

CHCETE NÁJSŤ NÁVOD, POMOC AKO RIEŠIŤ VÁŠ ZDRAVOTNÝ PROBLÉM ?

Chcete si sami sebe vedieť pomôcť a nespoliehať sa len na barličky modernej medicíny ?

Naučte sa porozumieť svojmu telu pohľadom skúsenej lekárky...

  • je to dlhý čas na to, aby som pochopila, že konvenčná medicína zväčša utlmuje symptómy, málokedy rieši problém
  • z mojej perspektívy sa v džungli špecialistov stráca celkový pohľad na pacienta
  • všetko, čo sa z vyšetrení  u viacerých lekárov dozviete sa deje v  JEDNOM a to VAŠOM TELE !
  • mojou "srdcovkou" je krehké trávenie, potravinové intolerancie, HIT, porušená črevná bariéra...s ktorými mám aj osobné skúsenosti

Dr.Google má veľa informácií, ale chýba mu tvár, empatia ,skúsenosť a schopnosť ponúknuť návod na riešenie vášho problému...

...využite na riešenie vášho problému medicínske myslenie, ktoré spája vedomosti získané dlhoročným štúdiom a skúsenosti, ktoré sa dajú získať len každodennou praxou s pacientami...

 

služby poskytované online

Online ambulancia

Doktorkaonline klub

prvý online klub s medicínskym zameraním

online služby zadarmo

Doktorkaonlie

sledujte moju fb stránku

Rozumiem svojmu telu

pripojte sa do mojej fb skupiny

Návod na diagnostiku príčiny HIT

PDF materiál na stiahnutie

SYNDÓM DRÁŽDIVÉHO ČREVA

Webinár klubu Doktorkaonline -zadarmo

platene online produkty

DVD Protokoly

TESTOVANIE IGG PROTILÁTOK PROTI STRAVE

TESTOVANIE V AMBULANCII V PE

odber krvi a krátka konzultácia pri odbere /10 minút/. pošlite žiadosť o termín na dvavricova@dvdmed.sk

TESTOVANIE DOMA ALEBO V ODBEROVOM MIESTE V BA

odber krvi doma podľa návodu, alebo na odberovom mieste v BA. pošlite žiadosť o termín na dvavricova@dvdmed.sk

WEBINÁRE klubu DOKTORKAONLINE

Ponuka samostatných webinárov na rôzne témy. Webináre trvajú cca 60minút vrátane diskusie,  odozneli v uzavretej komunite  online klubu Doktorkaonline. 

Online konzultácia

služby poskytované offline

O mne

Som lekárka s celostným pohľadom na človeka, hľadám príčiny, pomáham pochopiť súvislosti a vysvetľujem,....  aby sme svojmu telu rozumeli...  Najdôležitejšie v dnešnej modernej medicíne je nestratiť sa v džungli špecialistov, v záplave vyšetrení a výsledkov,  a myslieť na to, že všetko, čo sa od lekárov dozviete sa deje v jednom, a to vašom tele.

A teda všetko spolu súvisí...

Pochádzam zo zdravotníckej rodiny, v ktorej zdravie a empatia s chorými boli vždy prioritou. Mám bežné , dnes nazývané konvenčné medicínske vzdelanie a pracujem v bežnej internej ambulancii. Po viac ako 20 rokoch praxe a skúseností s chronickými, civilizačnými chorobami som presvedčená, že najdôležitejšie, čo môžem pre pacienta urobiť, okrem úľavy, ktorú u mňa hľadá,  je pomôcť mu porozumieť jeho telu. Vysvetliť mu  príznaky, ktorými sa mu jeho vlastné telo snaží niečo povedať . Pacient, ktorý si rozumie ,vie analyzovať  signály, ktoré dostáva, vie na ne reagovať,  je  kapitánom na vlastnej lodi...

Potrebná je : zodpovednosť voči sebe samému, všímavosť k svojmu telu,  vzdelávanie sa, lebo zdravoveda je základný návod na obsluhu  / návod na telo sme nedostali pri narodení a rodičia nám povedali len toľko, koľko vedeli.../   ...a toto telo máme natrvalo  a druhé nikto nedostane / aspoň nie v tomto živote 🙂 /

Ako mladý lekár som začala pracovať s živými pacientami, priraďovala som chorobám tváre ľudí... Po 10 rokoch praxe, dvoch atestáciách som bola plne kompetentná liečiť veľmi chorých ľudí v nemocnici. Keď som však nastúpila do ambulancie, začala som zisťovať, že mám problém s mladšími,  "málo chorými " pacientmi... Táto skupina pacientov je akoby stratená v medicínskej sieti. Pre lekárov- špecialistov, zvyknutých na pokročilé štádiá ochorení sú "príliš zdraví", pre praktických lekárov zase priveľmi sa sťažujúci...  Mnohokrát práve táto skupina hľadá po dešpekte a neúspechu v konvenčnom medicínskom zariadení pomoc  na poli "nekonvenčnej" medicíny. Mojou snahou je poskytnúť aj tejto skupine " málo chorých" pacientov potrebnú pomoc a odpovede na ich otázky.   V tejto skupine pacientov  častejšie hovoríme /a u bežného lekára v preplnenej ambulancii skôr nehovoríme/ o nefarmakologickej ilečbe a zmene životného štýlu... 

Viac ako 20 rokov pracujem s chorými ľuďmi, a čím som staršia a môj ročník narodenia sa približuje k ročníku mojich pacientov,  zamýšľam sa, čo robiť , aby som sa nedostala do ich radov. Čo mám urobiť, aby som sa sama nestala pacientom ?  Spoliehať sa na genetiku je neistá cesta... Čo teda robiť?  Čo naozaj funguje ?   Všeobecné odporučenia sú neosobné. K nadhľadu na otázku zdravia a prevencie  mi pomohola vlastná skúsenosť. Spolu so synom sme absolvovali cestu viackombináciou diagnóz až sme sa dopracovali k diagnóze  syndrómu deravého čreva. Je to časť medicíny, o ktorej sme sa na lekárskej fakulte neučili. Tráviaci systém svojou funkciou  ovplyvňuje výrazne fungovanie celého organizmu, no neprikladáme mu dostatočnú váhu v bežnej medicínskej praxi.

Nie nadarmo sa hovorí, že : "črevo je základ zdravia" a dlhovekosť ide ruka v ruke s odolným trávením... Musela som prekonať moju nedôveru erudovaného lekára v informácie, ktoré sme sa neučili na lekárskej fakulte, nabrať odvahu spoznať  nové, zatiaľ nie bežné diagnózy, dať šancu novým informáciám, aby zapadli medzi ostatné ako skladačka.  Zmenený prístup k liečbe, dôraz na úpravu a regeneráciu trávenia malo veľmi pozitívne účinky na mňa, mojich blízkych, ale aj na mojich pacientov.

Zmenila som názor a životnú filozofiu ohľadne chronických ochorení a ich prevencie.Tie najjednoduchšie a súčasne najpodstatnejšie životné nevyhnutnosti: prímanie stravy, pohybový  režim, regenerácia spánkom sú hlavnými premennými v rovnici zdravia. Sú to najpodstatnejšie piliere akejkoľvek prevencie chronických chorôb, srdcovocievnych, nádorových, imunitných... Chorôb, ktoré tak usilovne liečime "barličkami modernej medicíny", že sa niekedy nestíhame zamyslieť nad ozajstnými príčinami.

V čom vám môžem pomôcť ?

Neviem vám „vyveštiť“ diagnózu. Neviem vás zázračne vyliečiť. Neponúkam všeliek.

Viem vám vysvetliť, čo sa deje s vaším telom. Viem vám pomôcť pochopiť kde je základná chyba a čo sú následky. Viem vám povedať, čo s čím súvisí. Viem vám pomôcť nasmerovať vami  vynaloženú energiu smerom, ktorý prinesie  najefektívnejší výsledok.Na vás je potom túto energiu vynaložiť.

Nechajte lekára, aby Vám pomohol s ťažkosťami a trápením, ale nezabudnite, že vaše telo máte pod kontrolou vy a telo reaguje na vašu starostlivosť oň... Choroba je len jedna, len človek je každý iný... a každý by sme mali rozumieť svojmu telu...

V Partizánskom  9/ 2021                            MUDr. Dana Vavricová Ďureje